insändarbloggen.se

insändarbloggen.se

Om insändarbloggen

Insändarbloggen ger mina synpunkter på händelser och företeelser som jag för närvarande tycker något om.
Bra tips för tidningar att hitta material.

Sjuka regler på arbetsmarknaden

InsändarePosted by Leif Chressman Fri, February 20, 2009 13:03:02

När nu arbetslösheten sprider sig i det svenska samhället i spåren på den globala finanskrisen så måste vi nog börja tänka om när det gäller utformningen av svenska regler kring a-kassa och arbetslöshet.

Hitills har ju facket lyckats med konststycket att få in avundsjuka och misstro mot människor och företagare som den allenarådande principen vid uppbyggnad av vårt trygghetssystem.

Vad har det lett till?

Jo att arbetslöshet är att betrakta som en sjukdom och att de individer som råkar ut för det skall isoleras i sina hem på heltid. Det enda de tillåts göra är att söka arbete på heltid samt att ”hoppa” när A-kassa eller AF säger så.

Arbeta deltid får man endast under max 75 dagar, sen lurar man nog a-kassan så då försvinner det!!

Att aktivera sig med att smyga igång någon egen verksamhet som man kanske i en framtid kan leva av är heller ej tillåtet. Omdelbar avstängning! Säkert lurendrejeri och utnyttjande av systemet för egen vinning…

Att som i Danmark dela på jobben i dåliga tider är inte att tänka på , för då får ju företagen billigare arbetskraft och då går det bra för dem så att företagaren tjänar oskäligt med pengar. Inte jämlikt!! (Att sen företaget kanske överlever och ger fler anställning i framtiden skiter vi i, bara inte direktörerna tjänar pengar)

Att dessutom den anställde mår bättre av att arbeta en vecka och vara arbetslös en vecka samt att han/hon lättare kan gå upp på heltid när tiderna blir bättre är inte att tänka på.

Här har vi ju kompetensutvecklingsgrupper som AF styr över….

Hu ja, va hemskt det låter, men det är ju tyvärr sanningen som vi nog bör tänka till på nu när vi ser arbetslöshetsnivåer på 10% närma sig i rask takt.

Hur vore det om vi kunde utforma ett trygghetssystem som utgår ifrån det faktum att de flesta människor är ärliga i sina uppsåt och i de flesta fall vill jobba. (Gäller även direktörer)

Att ordna ett system som är flexibelt utifrån denna enkla grundtes och som ger individer och företag möjligheter att på ett ordnat sätt komma igenom svåra tider med både de anställdas kompetens och värdighet i behåll samt företagens kostnadsmassa på en rimlig nivå vore en nåd att stilla bedja om.

Leif Chressman

Arbetslös

  • Comments(0)//leif.chressman.se/#post9