insändarbloggen.se

insändarbloggen.se

Om insändarbloggen

Insändarbloggen ger mina synpunkter på händelser och företeelser som jag för närvarande tycker något om.
Bra tips för tidningar att hitta material.

Felplacerade busshållplatser

InsändarePosted by Leif Chressman Wed, January 14, 2009 14:48:17
Hur kan man lägga en busshållplats precis efter ett övergångsställe som på Malmgatan i Skara vid vårdcentralen. När bussen stannar vid hållplatsen så spärrar den helt och hållet för biltrafik eftersom refugen med övergångsstället ligger i jämnhöjd med bussens bakre del så att bakomvarande bilar får lov att stanna, eller som en del gör , kör över i vänster körfält och kör om bussen den vägen.
LIVSFARLIGT!
Hur tänker kommunens planerare och eller Västtrafik??

Leif

  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.